Всебічно висвітлено методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування й організації функціонування підприємницької діяльності - від з'ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників успішної діяльності бізнес-структур, їх адаптації до мінливого і динамічного ринкового середовища.

Real time web analytics, Heat map tracking