Розкрито сучасний підхід до формування системної парадигми конкурентоспроможності підприємства, в якій логічно поєднано класичні підходи та актуальні тенденції управлінської науки на прикладі формування господарських рішень і розвитку організаційної культури підприємства. Авторське бачення сучасної парадигми конкурентоспроможності підприємства в умовах експансії "економіки знань" ґрунтується на системному дослідженні конкурентних переваг саме людського капіталу вітчизняної економіки. Переконливо доведено важливість інноваційного розвитку управлінської філософії, здатної генерувати високу організаційну культуру та ефективні господарські рішення.

Real time web analytics, Heat map tracking