Конференції

 

Назва конференції Місце проведення Дата подання матеріалів Дата проведення Організаційний внесок Інформаційний лист
XII Міжнародна заочна конференція «Современные междисциплинарные исследования: история, настоящее, будущее» Научно-исследовательский центр «Славянский Мир»,  м. Київ 28.10.2015 28.10.2015 100 грн. Інформаційний лист
VІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» м. Переяслав-Хмельницький 29.10.2015 30-31.10.2015 80 грн.  Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» Уманський національний університет садівництва, м. Умань 29.10.2015 30.10.2015 50 грн. Інформаційний лист
IV Міжнародна  науково-практична  конференція «Сучасні виклики розвитку світової економіки» «MCGE’2015» Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ 02.11.2015 19-20.11.2015 230 грн. Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ: ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, ДЕРЖАВА Наукова економічна організація "Перспектива", м. Дніпропетровськ 04.11.2015 6-7.11.2015 110 грн. Інформаційний лист
Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів «Фінансові аспекти розвитку економіки України : теорія, методологія, практика» Хмельницький національний університет, м. Хмельницький 09.11.2015 16.11.2015 80 грн. Інформаційний лист
V Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «СУЧАСНА ЕКОНОМІЧНА НАУКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава 10.11.2015 17.11.2015 120 грн. Інформаційний лист
VІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, здобувачів і студентів  «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» Луцький національний технічний університет,  м. Луцьк 15.11.2015 05.12.2015 30 грн./стор. Інформаційний лист
Міжнародна наукова інтернет-конференція  «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,  м. Чернівці 16.11.2015 26-27.11.2015 120 грн. Інформаційний лист
ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації» Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ 16.11.2015 25-27.11.2015 120 грн. Інформаційний лист
XVI Міжнародна Науково-практична конференція “Теорія і практика сучасної економіки” Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси 19.11.2015 19.11.2015 95 грн. Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція «CТАЛИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ, РЕГІОНІВ, КРАЇН В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ» Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”, м. Дніпропетровськ 19.11.2015 19-20.11.2015 180 грн. Інформаційний лист
ІІІ Міжнародна науково-практична  інтернет-конференція «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю» Мукачівський державний університет, м. Мукачево 25.11.2015 26.11.2015 безкоштовно Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ» Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», м. Харків 25.11.2015 25-26.11.2015 180 грн. Інформаційний лист
Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди студентської молоді» ТНЕУ, м. Тернопіль 27.11.2015 01-10.12.2015 75 грн. Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи співпраці в рамках регіональних технологічних платформ» м. Запоріжжя 30.11.2015 1-20.12.2015 - Інформаційний лист
Всеукраїнська конференція «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ» Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ 01.12.2015 01-03.12.2015 150 грн. Інформаційний лист
Міжнародна науково-практична конференція “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ СВІТОВОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ” Подільський державний аграрно-технічний університет,  м. Кам’янець-Подільський 05.12.2015 11.12.2015 110 грн. Інформаційний лист
I Міжнародна науково-практична конференція: “Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів 07.12.2015 11.12.2015 100 грн. Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених “Фінансові технології розв’язання економічних проблем” НУК імені адмірала Макарова, м. Миколаїв 10.12.2015 22.12.2015 - Інформаційний лист
IV Міжнародна науково-практична конференція: Глобальні проблеми економіки і фінансів Фінансово-економічна наукова рада, м. Київ. Прага. Відень 28.12.2015 28.12.2015 100 грн. Інформаційний лист

 

 

Примітка. Вищенаведена інформація має виключно інформаційний, а не рекомендаційний характер. Перед поданням матеріалів перевірте усі важливі для Вас аспекти, а в разі потреби – уточніть в організаторів конференцій.

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking