Міжнародні конференції

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

 

VІІ Міжнародної науково-практичної

інтернет-конференції

 Управління інноваційним процесом в Україні:

проблеми комерціалізації науково-технічних розробок

 17-19 травня 2018 року

м. Львів

 

ОРГАНІЗАТОРИ

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Конференція буде працювати за секціями:

1.      Розвиток інфраструктури підтрим­ки інноваційної діяльності в Україні: особливості, передумови і перспективи;

2.     Комерціалізація наукових розробок в університеті;

3.     Участь у екосистемі інновацій для випереджувального розвитку вітчизняних промислових підприємств;

4.     Стартапи як можливість та платформа для реалізації креативних ідей молоді;

5.     Налагодження  та розвиток партнерства у інноваційних процесах: оцінювання ефективності та обґрунтування доцільності.

Адреса оргкомітету конференції:

79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, НУ “Львівська політехніка”, Інститут економіки та менеджменту, кафедра менеджменту організацій.

оргАНІЗАЦІЙНИЙ внесок:

Для участі в роботі інтернет-конференції і опублікування матеріалів необхідно зробити організаційний внесок у сумі:

120 грн опублікування тез доповідей, одержання сертифікату;

120 грн – за 1 сторінку опублікування наукової статті;

500 грн опублікування матеріалу у колективній монографії незалежно від форми участі в роботі конференції, одержання довідки про участь у виконанні кафедральної наукової теми.

 

Кошти за участь у конференції просимо переказувати на картку ПРИВАТБАНКУ:

5168 7573 2602 9917

Лісовська Лідія Степанівна

Для іноземних учасників опублікування тез або матеріалу монографії безкоштовне.

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК:

Кафедра менеджменту організацій

Національного університету “Львівська політехніка”

(IV навч. корп., кім. 407).

 

Реєстрація за посиланням: https://goo.gl/forms/VIiOyOm331uhQCR02

 

Електронна скринька: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна кафедри: (032) 258-21-75; (032) 258-26-61

Лісовська Лідія Степанівна тел.  +380679260337

(з організаційних питань)

Процак Катерина Володимирівна  тел.  +380975533025

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань оформлення та публікації статей)

Кулиняк Ігор Ярославович тел.  +380971739414  

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань оформлення та публікації матеріалів монографії)

Мірошник Роман Олександрович тел.  +380975668420

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (з питань оформлення та публікації тез)

 

Вимоги до оформлення тез, СТАТЕЙ і матеріалів мОнографії:

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.

Текст необхідно подавати сформованим у Microsoft Word.

Матеріали приймаються тільки робочою мовою конференції (українська, англійська, польська).

Основний текст для тез: шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman.

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм).

Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см.

Номери сторінок не проставляйте.

Петренко Н.В.

Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ

Вимоги до оформлення статті розміщено за посиланням на сайті кафедри менеджменту організацій [http://mo.lp.edu.ua/science/visnyk-2018.html]

    Вимоги до оформлення матеріалів до колективної монографії:

Поля - з усіх боків 20 мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см.

Мова - тільки англійська!

Матеріали конференції:

1.Для участі у конференції необхідно подати заявку через сайт кафедри менеджменту організацій не пізніше 2 травня 2018 року. [https://goo.gl/forms/VIiOyOm331uhQCR02Для подання заявки зареєструватися достатньо лише одному співавтору. Реєстрація вимагає підтвердження електронної пошти. Після реєстрації необхідно вказати назву тез доповіді та відомості про авторів, завантажити відформатовані тези доповіді, статтю та/або розділ монографії (за бажанням) та, за необхідності, інші файли. Підтвердження про отримання та готовність прийняти до публікації матеріалів буде повідомлено електронною поштою. Після отримання інформації про прийняття документів до друку, необхідно надіслати також відскановану квитанцію про оплату організаційного внеску. Коментарі організаційного комітету надсилатимуться автору на електронну пошту.

До початку конференції буде видано електронний збірник тез доповідей (CD-ROM) з присвоєнням йому ISBN.

2. Після проведення конференції будуть опубліковані наукова стаття та/або розділ у колективній монографії англійською мовою під назвою Management of Innovative Process in Ukraine: Pproblems of scientific and technical developments commercialization.

Подача матеріалів до колективної монографії – до 19 травня 2018 року.

Для опублікування матеріалу у колективній монографії можуть бути залучені один або два співавтори. Мінімальний обсяг матеріалу до колективної монографії становить 15 друкованих сторінок для одного автора та 25 сторінок для двох співавторів. (без врахування літератури). Колективна монографія буде опублікована до 1 вересня 2018 року.

3. Супровідні документи повинні бути лише до статті і повинні містити:

- завірену 1 рецензію (з організації, де працює автор), за підписом кандидата або доктора економічних наук. У рецензії обов’язково необхідно відзначити актуальність поданої статті/матеріалу до монографії, елементи новизни, рекомендації щодо опублікування. Друга рецензія буде одержана у результаті внутрішнього рецензування матеріалу;

- лист-клопотання від керівництва установи автора на ім’я проректора НУ „Львівська політехніка” Чухрай Н.І. з проханням провести експертизу статті та дозволити її публікацію у Віснику НУ „Львівська політехніка”.

4.Тези, матеріали монографії та статті, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін, не розглядатимуться.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 

ЛІСОВСЬКА Л.С. – доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 

ПРОЦАК К.В. – доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

ЩЕРБАТА Т.С. – асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

Савоніна Н.С. - асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

БАГЛАЙ І.Є. - асистент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

мірошник Р.О. - доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.

Яремчук Р.Є. – старший лаборант кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка»

ПОЧЕСНІ ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

ЧУХРАЙ Н.І. – проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

патора р. – ректор Суспільної Академії Наук, Республіка Польща, д.е.н., професор

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КАРИЙ О.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

АЛЕКСЄЄВ І.В. – заступник директора Інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет (ФРН)

ГАЛЬКІВ Л.І. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГОНДА В. – професор кафедри економіки Економічного університету (Братислава, Словацька Республіка), д.е.н.

ЗАХАРЧИН Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІПОВСЬКИЙ М. – професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н.

Кулиняк І.Я. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

МЕЛЬНИК М.І   завідувач сектору просторового розвитку Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПИРОГ О.В. - завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор

ПОПЛАВСЬКА Ж.В. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

САВІНА Н. Б. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н, професор

СИДИКНАЗАРОВ М.-А. директор Інституту сучасних досліджень, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, (м. Астана, Казахстан), доктор політології

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – Asist. Prof. Dr., Університет Бітліс Ерен (м. Бітліс, Туреччина)

ШКУТЬКО О.М. доцент кафедри  світової економіки Білоруського державного економічного університету, (м. Мінськ, Республіка Білорусь), к.е.н., доцент

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

Real time web analytics, Heat map tracking