Чухрай Н.І. Маркетинг на ринках високотехнологічних товарів: монографія / Н.І. Чухрай, Я.В. Демків. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 208 с.

 

 

Розглянуто актуальні питання управління маркетинговою діяльністю в умовах динамічних ринків інновацій та високотехнологічних товарів. Висвітлено теоретичні та практичні засади маркетингової діяльності промислового підприємства на ринку високотехнологічних товарів, особливості формування та оцінювання споживної вартості високотехнологічних товарів, трансформацію комплексу маркетингу для високотехнологічних товарів, методичні підходи до проведення маркетингових досліджень та обґрунтування стратегічних маркетингових рішень на ринках високотехнологічних товарів.

Real time web analytics, Heat map tracking