Організація біржової діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринень, А.В. Дубодєлова, ІЯ Вушник - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 240 с.

 

 

Розглянуто сутність біржової торгівлі та її еволюцію. Висвітлено роль та функції бірж у ринковій економіці, охарактеризовано особливості функціонування українських фондових бірж та відомих бірж світу. Наведено класифікацію видів бірж. Описано основні ознаки біржових товарів. Ґрунтовно висвітлено роль учасників біржової торгівлі у торговельно-посередницькій діяльності. Описано концепцію біржового котирування та встановлення ціни на аукціоні. Розглянуто питання організування та технології проведення біржових торгів, порядку укладання угод на товарній, валютній та фондовій біржах.

 

 

 

Real time web analytics, Heat map tracking