Організація біржової діяльності: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 240 с.

Розглянуто сутність біржової торгівлі та її еволюцію. Висвітлено роль та функції бірж у ринковій економіці, охарактеризовано особливості функціонування українських фондових бірж та відомих бірж світу. Наведено класифікацію видів бірж. Описано основні ознаки біржових товарів. Ґрунтовно висвітлено роль учасників біржової торгівлі у торговельно-посередницькій діяльності. Описано концепцію біржового котирування та встановлення ціни на аукціоні. Розглянуто питання організування та технології проведення біржових торгів, порядку укладання угод на товарній, валютній та фондовій біржах.

 

http://vlp.com.ua/node/11865

Real time web analytics, Heat map tracking