Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості: монографія / Н.І. Чухрай, Роман Патора, Й.М. Петрович, І.І. Новаківський, О.І. Карий, О.З. Сорочак, Ядвіга Гаврись, Л.С. Лісовська, А.О. Мавріна, Р.О. Мірошник, Л.М. Прокопишин-Рашкевич, З.М. Андрушкевич, Івона Гаврись, Ярослав Гаврись, Я.В. Демків, А.В. Дзюбіна, Н.В. Смолінська, А.І. Хоменко, А.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 352 с.

 

 

Колективна монографія є результатом співпраці українських та польських науковців і вміщує результати досліджень, виконаних у межах держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету "Львівська політехніка" на тему: "Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості" та Громадської академії наук в м. Лодзь. Розкрито сучасні підходи до формування та розвитку ефективної взаємодії всіх учасників інноваційного процесу в ланцюгу вартості. Особливу увагу автори монографії приділили дослідженню внутрішнього і зовнішнього середовища взаємодії учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості, визначили пріоритетні підходи до налагодження та розвитку кооперації між ними. Обґрунтування показників та параметрів співпраці здійснено на підставі моніторингу інноваційної поведінки промислових підприємств України та Польщі.

Real time web analytics, Heat map tracking