Кузьмін О.Є. Ризики підприємств-лізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти: монографія / О.Є. Кузьмін, Л.І. Чернобай, І.Я. Кулиняк. - Львів: Растр-7, 2012. - 256 с.

 

 

Розроблено теоретичні положення та прикладні рекомендації щодо оцінювання та регулювання ризиків підприємств-лізингодавців. Досліджено сутність ризиків підприємств-лізингодавців, сформовано їх типологію, виявлено причини виникнення. Удосконалено метод комплексного оцінювання ризиків підприємств-лізингодавців, який передбачає використання інтегрального показника, що враховує специфіку виникнення ризиків за сферою походження. Представлено інструментарій регулювання ризиків підприємств-лізингодавців, а також науково обґрунтовано процес розроблення та реалізації раціональних управлінських рішень щодо регулювання ризиків підприємств-лізингодавців.

Real time web analytics, Heat map tracking