Чухрай Н.І. Прибутковий маркетинг: взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень: монографія / Н.І. Чухрай, А.О. Мавріна. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 208 с.

 

 

Досліджено теоретичні й практичні проблеми щодо розроблення та прийняття управлінських рішень у системі "маркетинг - фінансовий менеджмент" на підприємстві, розглянуто взаємоузгодження маркетингових та фінансових рішень у діяльності підприємства.

Real time web analytics, Heat map tracking