Петрович Й.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства: монографія / Й.М. Петрович, О.В. Кривешко, І.О. Ступак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2012. - 228 с.

 

 

Висвітлено теоретичні та методичні питання конкурентоспроможності як важливого інструментарію управління підприємством у динамічних умовах ринкового господарювання та прискореного науково-технічного прогресу, показано роль маркетингу в цьому процесі, з'ясовано основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства, сформульовано методичні підходи щодо оцінювання конкурентоспроможності в процесі управління підприємством. Значне місце відведено дослідженню проблемних питань формування конкурентних стратегій підприємства. Зокрема, ґрунтовно розкрито наповнення суті та видів стратегії, висвітлено процеси формування конкурентних стратегій підприємства та планування конкурентної поведінки промислового підприємства в умовах перманентних змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Real time web analytics, Heat map tracking