Статистика: практикум: навч. посіб. / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, С.Ф. Васьків. - Львів: Новий Світ-2000, 2011. - 140 с.

Подано різні за типами та складністю завдання зі статистики, які можуть використовуватись як засоби діагностики знань студентів, а також розвитку умінь їх застосування на практиці.

Матеріали посібника містять завдання для індивідуальних розрахункових робіт, які мають наскрізний характер, тематику пошуково-аналітичних робіт, мета яких - формування умінь роботи з реальною статистичною інформацією, розвиток інформаційної культури.

Real time web analytics, Heat map tracking