Статистика: навч. посіб. / С.О. Матковський, Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак. - 2-ге вид. - Львів: Новий Світ-2000, 2011. - 429 с.

 

 

Висвітлено питання статистики як самостійної галузі наук і навчальної дисципліни, що формує знання, навички і вміння збору інформації про масові явища суспільного життя, узагальнення і систематизації даних та їх всебічного аналізу. Прикладний характер методів статистичного дослідження проілюстровано великою кількістю прикладів їх практичного застосування для оцінки, аналізу і прогнозування розвитку різноманітних соціально-економічних явищ і процесів.

Real time web analytics, Heat map tracking