Новаківський І.І. Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті для випускових кваліфікаційних робіт: навч. посіб. / І.І. Новаківський, Я.В. Панас, А.В. Дзюбіна. - Львів: Ліга-Прес, 2011. - 112 с.

 

 

Описано ключові елементи аналітичної підготовки випускових робіт студентів напряму 030601 "Менеджмент", а саме застосування математичних методів і спеціалізованих програмних продуктів, а також процедуру формування й візуалізації оптимальних управлінських рішень.

Важливою складовою навчального посібника є структурований авторами набір рекомендацій щодо застосування економіко-математичних методів відповідно до теми дипломної роботи (проекту). Наведені приклади розв'язання окремих управлінських задач згідно з тематичними напрямами кваліфікаційних випускових робіт (проектів) дають змогу сформувати оптимальні управлінські рішення.

Real time web analytics, Heat map tracking