Основи підприємництва: культура, технологія, відповідальність: навч. посіб. / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. - К.: Знання, 2011. - 254 с.

 

 

Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти вітчизняного підприємництва. Запропоновано оригінальну концепцію розгляду підприємництва через призму трьох важливих складових: культури, технології, відповідальності. Проблема співвідношення культури і законодавства належить до найвагоміших у підприємницькому середовищі, адже культура є тим чинником, який компенсує обмеженість законодавства у створенні соціального порядку, зокрема у взаємовідносинах між суб'єктами ринку. Окрему увагу приділено технології започаткування підприємницької діяльності фізичної та юридичної особи. Алгоритм створення власного бізнесу не тільки відображає процедуру започаткування підприємницької діяльності, розкриває колізії нашого законодавства і гострі "кути" державної реєстрації, а й радить початківцям, як стати успішними підприємцями.

Real time web analytics, Heat map tracking