Чухрай Н.І. Маркетинг інновацій: підручник / Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. - 256 с.

Наведено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття маркетингових рішень та дифузії маркетингової концепції в інноватиці. У підручнику систематизовано, структуровано, "заземлено" в проблематику маркетингової теорії сучасні методичні підходи та механізми планування, організації, координації, контролю та управління інноваціями на підприємстві на засадах маркетингу.

Охоплено широке коло актуальних питань, пов'язаних з використанням маркетингових підходів до інновацій, і не тільки продуктових інновацій, але й технологічних (розділ V) та організаційно-управлінських (розділ ІХ).

Real time web analytics, Heat map tracking