Управління інноваційними процесами: монографія / за наук. ред. Н.І. Чухрай. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2011. - 216 с.

 

 

Колективна монографія є результатом співпраці українських та польських науковців та розкриває результати досліджень, виконаних в межах держбюджетної науково-дослідної роботи Національного університету "Львівська політехніка" на тему: "Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості".

Висвітлено актуальні питання управління інноваційними процесами та потоками інновацій у ланцюгу створення вартості. Розкрито сутність концепції екосистеми інновацій. Розроблено методологічні засади комерціалізації інновацій та організування взаємодії з партнерами в межах екосистеми. Досліджено методологічні підходи прискорення інноваційних процесів у ланцюгу вартості та методологічні засади формування вартості підприємства в екосистемі інновацій.

Real time web analytics, Heat map tracking