Кулініч Т.В. Інвестиційна привабливість регіону: монографія / Т.В. Кулініч; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2010. - 210 с.

 

 

Висвітлено теоретико-прикладні засади оцінювання і забезпечення інвестиційної привабливості регіону, запропоновано методичні підходи до комплексного оцінювання інвестиційної привабливості на макро-, мезо- і макрорівнях, виділено напрями регулювання інвестиційної привабливості регіону і регіональних виробничо-господарських структур.

За результатами діагностики рівня інвестиційної привабливості регіональних виробничо-господарських структур сформовано аналітичну основу для проведення моніторингу зміни інвестиційної активності в регіоні. Виділено стратегічні напрями підвищення інвестиційної привабливості регіональних виробничо-господарських структур. Внесено практичні пропозиції щодо управління ризиками в системі регулювання привабливості інвестиційних проектів.

Real time web analytics, Heat map tracking