Фещур Р.В. Економіко-математичне моделювання: навч. посіб. / Р.В. Фещур, І.І. Новаківський та ін.; за ред. Р.В. Фещура - Львів: Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. - 340 с.

 

 

Посібник містить теоретичні основи економіко-математичного моделювання, які згруповано у сім розділів. Матеріал відповідає змісту дисципліни, опанування якої дає змогу сформувати систему знань з методології та інструментарію побудови, дослідження і використання адекватних математичних моделей та методів знаходження оптимальних розв'язків задач лінійного, цілочислового і нелінійного програмування, побудови та дослідження економетричних моделей.

Real time web analytics, Heat map tracking