Петрович Й.М. Інноваційний потенціал управління організацією: монографія / Й.М. Петрович, Л.М. Прокопишин-Рашкевич. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 184 с.

Висвітлено теоретичні та методичні питання визначення сутності та формування величини інноваційного потенціалу управління організацією, його регулювання і забезпечення якості системи управління, а також методичні підходи до оцінювання інноваційного забезпечення управління за результатами ефективності діяльності підприємств, використання контролінгу як засобу підвищення їх потенціалу управління. Значне місце відведено дослідженню розвитку та забезпеченню ефективного використання інноваційного потенціалу, насамперед інформаційного забезпечення цього процесу і його мотивації, розкрито особливості інноваційних трансформацій виробничо-господарських структур в умовах антикризового управління, а також моніторингу стану використання інноваційного потенціалу управління у діяльності підприємства.

Real time web analytics, Heat map tracking