Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід: навч. посіб. / І.І. Новаківський, І.І. Грибик, Т.В. Федак. - Львів: Видавництво Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2010. - 260 с.

Висвітлено значення і місце сучасних інформаційних систем в управлінні організаціями, наведено їхні найважливіші характеристики і класифікацію. Розглянуто основні складові інформаційних систем, які використовують для підготовки рішень в економіці й менеджменті: інформаційні технології, бізнес- ужитки і функціональні системи, а також управління інформаційними системами і їх елементами. Сформовано основи аналізу ефективності інформаційних систем.

Real time web analytics, Heat map tracking