Управління економічними ризиками: 1 001 тест : збірник тестових завдань / Н. Ю. Подольчак, І. Я. Кулиняк, Ю. М. Дзюрах. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2017. – 268 с.

У збірнику викладено основні теоретичні аспекти дисципліни “Управління економічними ризиками” у формі тестових завдань, які роблять процес навчання активним. Пропонуються запитання, на які є лише одна правильна відповідь. Для полегшення засвоєння навчального матеріалу наведено відповіді до тестів.

Розраховано на студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Збірник тестових завдань буде корисним для підприємців, менеджерів, фахівців та усім тим, хто працює у сфері ризик-менеджменту і прагне поглибити свої знання у такій сфері.

Рекомендовано Науково-методичною радою Національного університету “Львівська політехніка” як навчальний посібник для студентів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» (Протокол № 10/2017 від 20 жовтня 2017 р.).

Real time web analytics, Heat map tracking