Теоретичні та прикладні засади формування конкурентної стратегії підприємства: монографія / О.В. Юринець, А.В. Дубодєлова, І.Я. Кулиняк, О.Я. Том'юк. - Львів: Растр-7, 2014. - 250 с.

 

 

Розглянуто проблеми формування конкурентної стратегії підприємства. Визначено особливості та характерні ознаки розвитку вітчизняного ринку харчової промисловості, поглиблено зміст поняття "конкурентоспроможність харчового підприємства" на засадах диференційного підходу до управління та забезпечення конкурентоспроможності. Розвинено класифікацію методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства, удосконалено методичний підхід до обґрунтування фінансового забезпечення реалізації конкурентної стратегії підприємств харчової промисловості. Розроблено теоретико-методичні положення оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства харчової промисловості, зокрема формування індексу конкурентоспроможності його стратегічних параметрів діяльності. Обґрунтовано доцільність впровадження та сертифікування на підприємствах системи управління безпечністю харчових продуктів та розроблено модель оптимізації внутрішнього аудиту системи якості.

Real time web analytics, Heat map tracking