Процесно-структурований менеджмент: методологія та інструментарій: монографія / О.Є. Кузьмін, І.В. Алєксєєв, О.Г. Мельник, О.В. Юринець та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Є. Кузьміна. - Львів: Растр-7, 2013. - 428 с.

 

 

Розроблено методологічні та концептуальні засади побудови на вітчизняних підприємствах систем процесно-структурованого менеджменту та вибору адекватного умовам функціонування управлінського інструментарію. Проаналізовано сучасні вітчизняні та зарубіжні системи менеджменту, сформовано концептуальні засади побудови систем процесно-структурованого менеджменту, розроблено технологію менеджменту, обґрунтовано інструменти виконання функцій менеджменту, сформовано методи процесно-структурованого менеджменту, розроблено інструментарій оптимізування управлінських рішень у межах процесно-структурованого менеджменту. Матеріал монографії ґрунтується на узагальненні вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері менеджменту, на спеціально проведених дослідженнях параметрів систем менеджменту успішних та збанкрутілих підприємств, концептуальних працях класиків менеджменту та представників сучасної еліти менеджерів.

Real time web analytics, Heat map tracking