Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку: монографія / С.О. Іщук, Т.В. Кулініч, О.М. Кушнірчук-Ставнича, Л.Й. Ситар, С.М. Ткач та ін.; НАН України, Ін-т регіональних досліджень. - Львів, 2013. - 204 с.

 

 

Наведено результати комплексного дослідження інвестиційної діяльності в Карпатському регіоні України за 2005-2011 рр. Проведено аналіз інвестицій в основний капітал регіону за джерелами їх надходження і за напрямами вкладень за галузями, тобто за видами економічної діяльності. Визначено ефективність інвестиційного процесу і основні тенденції його розвитку в чотирьох областях (Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Чернівецькій). Обґрунтовано напрями оптимізації капіталовкладень, а відтак - трансформацій у структурі економіки регіону на підставі вибраних критеріїв ефективності використання інвестиційних ресурсів.

Визначено результативність впливу залучених інвестицій на показники соціально-економічного розвитку областей Карпатського регіону, на підставі чого окреслено перспективні напрями активізації інвестиційної діяльності в регіоні й обґрунтовано важелі підвищення її ефективності.

Real time web analytics, Heat map tracking