Статистика підприємств: навч. посіб. / С.О. Матковський, О.С. Гринькевич, О.З. Сорочак, Л.І. Гальків, І.В. Прокопович- Павлюк. - К.: Алерта, 2013. - 560 с.

 

 

Підприємство розглядається як об'єкт статистичного вивчення і основне джерело офіційної статистичної інформації з оцінки стану та динаміки розвитку економіки країни. З урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду висвітлено теоретичні та прикладні питання статистичного дослідження ресурсного забезпечення, витрат, результатів та ефективності діяльності підприємств. В окремих розділах посібника розглянуто базові інструменти статистики підприємств, а саме: реєстри, вибіркові обстеження підприємств, статистичні класифікації, показники статистичної звітності.

Методики оцінки та аналізу показників структурної і короткотермінової статистики проілюстровано прикладами, які побудовані за даними статистичної та фінансової звітності умовного підприємства.

Real time web analytics, Heat map tracking