Теорія організації: підручник / Й.М. Петрович, Л.В. Галаз, К.В. Процак. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 336 с.

 

 

Висвітлено широке коло питань сучасної теорії організації: поняття, предмет, методи, сутність та основні категорії теорії організації, що забезпечують об'єктивні умови організованості й керованості систем. Розглянуто закони і принципи діяльності організації, характер їх прояву в природі й суспільстві, методи і заходи з організаційного проектування, а також перспективні напрями розвитку організацій на засадах інтеграційних процесів. Показано, що організація є складною динамічною системою, проаналізовано загальні системні властивості організації, її внутрішнє і зовнішнє середовище, ефективність функціонування, організаційну культуру.

Real time web analytics, Heat map tracking