Викладачі

adam

Закінчив ЛДУ імені І. Франка за спеціальністю економічна кібернетика. Захищена кандидатська дисертація за спеціальністю – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Присвоєно вчене звання доцента кафедри екологічної економіки.

Викладацька, науково-методична робота здійснювалася у рамках міжнародних проектів ENARECO (T_JEP 10255-96), Dissemination ENARECO (D_CP-20575-1999 ), Sustainable Production and Consumption (IIIEE, Lund, Sweden), Baltic XXI Prestudy (County Administrative Board of Stockholm) та інших. Викладання, стажування, участь у конференціях та семінарах проходили у:

 • Департаменті землекористування та агролісових систем Університету м. Падуя (Італія),
 • Лабораторії лісівництва Королівського Університету м. Ґент (Бельгія),
 • Університеті м. Фрайбург, Університеті сталого розвитку Еберсвальде (Німеччина),
 • Королівській академії сільського господарства і лісівництва (KSLA, Швеція),
 • Міжнародному Інституті Промислової Економіки Довкілля університету м. Лунд (Швеція),
 • Університеті м. Уппсала (Швеція),
 • Академічному університеті м. Або (Фінляндія),
 • Пенсільванському державному та Обернському університеті (США),
 • Трансільванському університеті м. Брашов (Румунія).

Since 2016 in the Scientific Advisory Board of Studia Periegetica - the scientific journal of Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Понад 100 публікацій

Викладає курси:

 • «Business Managment»,
 • «Business Administration»,
 • «Операційний менеджмент»,
 • «Controlling»

Wiki сторінка викладача

Personal web-site

Bespaluk Kh.M

У 2014 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступіня кандидадта економічних наук на тему «Формирование бизнес-портфеля приборостроительных предприятий на основе маркетинга и логистики» (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

Впродовж навчання в аспірантурі брала активну участь у фундаментальних дослідженнях за держбюджетною темою: «Управління інноваційними процесами підприємств у ланцюгах вартості» та госпдоговірною темою: «Оптимізація взаємодії учасників інноваційного процесу на засадах проектного підходу».

Основні напрями наукових досліджень: дослідження маркетингового забезпечення та логістичної підтримки інноваційної діяльності, управління бізнес-портфелем підприємства в контексті товарної інноваційної політики, категорійний менеджмент, поведінкова економіка.

Wiki сторінка викладача

400px Boiko V

У 2018 р. в спеціалізованій вчені раді Д 26.718.01 Національного інституту стратегічних досліджень захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування господарського механізму розвитку сільських територій в системі економічної безпеки держави» (спеціальність 21.04.01 – економічна безпека держави).

Аудиторні курси: «Економіка та управління підприємствами»;«Підприємство та менеджмент»;«Дослідження ринку інноваційних продуктів».

Wiki сторінка викладача

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2000 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". З 2000-2003рр. навчалась в аспірантурі НУ «Львівська політехніка»; з 2003 –2004рр. – інженер кафедри «Менеджмент організацій»; з 2004р.– асистент кафедри «Менеджмент організацій»; з 2017р. – старший викладач кафедри «Менеджмент організацій».

Проходила стажування в Польщі за проектами "Побудова стратегії регіонального розвитку" (2004 р.), "Євроконтакт" (2007 р.), має сертифікат учасника курсу підприємництва "Власна справа у Польщі та Україні".

Опублікувала 32 науково-методичні праці, зокрема 13 наукових статей у фахових виданнях, 15 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій, чотири методичні праці.

Виконує обов'язки куратора академічної групи.

Нагороджена грамотою Інституту економіки і менеджменту Львівської політехніки.

Wiki сторінка викладача

Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Після закінчення навчання обіймала посади інженера, інженера-програміста, наукового співробітника науково-дослідного інституту інформатики та управління ЦЛВО "Електрон". У Львівській політехніці працює з 1994 р. на посадах старшого викладача і з 1999 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Загальний науково-педагогічний стаж становить 18 років.

Викладає такі дисципліни: cтатистика; підприємництво та менеджмент; прогнозування економічних процесів; Statistics; моделювання бізнес-процесів.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Відповідає за стан методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Wiki сторінка викладача

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка у 1997 р. за спеціальністю "Менеджмент і маркетинг". З 1998 до 2001 р. навчався в аспірантурі Львівської політехніки, з 2001 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах асистента, старшого викладача, а з 2006 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

Викладає такі дисципліни: «Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності організацій»; «Інвестиційний менеджмент»; «Основи підприємництва»; «Підприємництво і менеджмент».

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді університету.

Основний напрям наукових досліджень: управління реальними інвестиціями в організаціях туристично-рекреаційної сфери.

Нагороджений грамотами ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Закінчила Львівську політехніку в 1991 р. за спеціальністю "Будівництво", в 2000 р. за спеціальністю "Фінанси". Працювала на посадах викладача Львівського будівельного технікуму, старшого викладача кафедри управління трудовими ресурсами Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. У Львівській політехніці працює з 2004 р. на посаді старшого викладача, а з 2012 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 12 років.

Викладає такі дисципліни: економіка праці; підприємництво та менеджмент.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді ПВНЗ "Університет бізнесу та права".

Основний напрям наукових досліджень: формування та використання трудового потенціалу підприємств.

Відповідає за розроблення та адаптацію навчальних програм на кафедрі.

Wiki сторінка викладача

Kaf Ekonometr Galkiv 02

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Дата народження: 22 січня 1965 року

Викладає курси

 • Статистика;
 • Моделювання інноваційних бізнес-процесів у сфері туризму
 • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності
 • Соціоніка

Wiki сторінка викладача

Гвоздь М

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Національний університет «Львівська політехніка», диплом з відзнакою, спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістра з менеджменту, 2007 р.

Викладає курси

 • «Економіка бізнесу»,
 • «Бізнес-планування діяльності підприємства»,
 • «Статистика»,
 • «Економіка і управління підприємствами»
 • «Дослідження ринків»

Wiki сторінка викладача

Закінчила Львівський національний університет ім. І. Франка в 2004 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій", у 2007 р. - аспірантуру Національного університету "Львівська політехніка". На кафедрі менеджменту організацій працює з 2006 р. на посадах асистента і з 2013 р. - старшого викладача. Науково-педагогічний стаж - сім років.

Викладає такі дисципліни: "Проектування туристичних продуктів", "Організація туристичної діяльності", "Планування діяльності організацій", "Управління потенціалом підприємств переробної промисловості", "Економіка і управління підприємством".

Wiki сторінка викладача

Закінчив Львівську політехніку в 1996 р. за спеціальністю “Роботизовані системи та комплекси”.

У період 1996 – 2000 рр. навчався в аспірантурі, а з 2000 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах інженера, асистента, старшого викладача і з 2008 р. – доцента. Науково-педагогічний стаж становить 11 років. Викладає дисципліни: “Ділове адміністрування: управління ризиками”, “Ділове адміністрування: управління якістю”, “Економіка і управління підприємством”. Сертифіковано один навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі університету. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді університету. Опублікував 48 науково-методичних праць, зокрема 32 наукові статті, 12 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 методичні праці. У співавторстві видав конспект лекцій і навчальні посібники “Інформаційні системи в менеджменті”, “Економіка і управління підприємством”. Основні напрями наукових досліджень: управління змінами та адаптація підприємств до змінних умов господарювання. Виконує обов’язки заступника декана базової вищої освіти і голови методичної комісії з напряму “Менеджмент” Інституту економіки і менеджменту університету. Нагороджений грамотою університету, грамотами і подяками ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

З відзнакою закінчив Національний університет "Львівська політехніка" у 2004 р. за спеціальністю "Фінанси", після цього працював у Львівській політехніці на посадах асистента, а з 2013 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. З 2015 р. - помічник директора ІНЕМ з наукової та міжнародної діяльності, голова методичної комісії напряму підготовки "Менеджмент", заступник голови Науково-методичної ради ІНЕМ. Науково-педагогічний стаж становить 10 років.

Викладає такі дисципліни: електронна комерція; статистика.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді університету.

У 2015 р. отримав вчене звання доцента.

Виконує обов'язки координатора кафедри з інформаційного та програмного забезпечення.

Нагороджений грамотою ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси: статистика, проектний менеджмент, розвиток персоналу інноваційних підприємств.
Наукові інтереси: економічний інструментарій в управлінні підприємствами, менеджмент, підприємництво.

Робота зі студентами:  наукове керівництво курсовими роботами та навчальною практикою студентів; наукове керівництво бакалаврськими кваліфікаційними та дипломними роботами студентів.

Загалом опубліковано 30 праць, з них - 15 праць у наукових фахових виданнях України, 2 праці у наукових періодичних виданнях іноземних держав.

Доктор економічних наук, завідувач кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

Освіту здобував в Україні, Великобританії та Польщі.

Практикуючий консультант та тренер у сфері стратегічного планування розвитку міст, муніципального енергетичного менеджменту та маркетингу територій. Працював на замовлення органів місцевого самоврядування Чернівців, Івано-Франківська, Кам’янця-Подільського, Кракова (Польща), Рахова, Радехова, Виноградова, Жовкви, Коростеня, Долини, обласних та районних держадміністрацій тощо. Проводить заняття українською та англійською мовами. Викладав у Польщі, Австрії та Німеччині.

Аудиторні курси:

 • стратегічне управління підприємством;
 • інформаційно-комунікаційний менеджмент;
 • консалтинг;
 • територіальний маркетинг;
 • маркетинг інновацій.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Wiki-сторінка викладача

Закінчила в 1983 р. Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова за спеціальністю "Економіка та організація поліграфічної промисловості". Після завершення навчання працювала науковим співробітником у Львівському відділенні Інституту економіки АН України. У Львівській політехніці працює з 1997 р. на посаді старшого викладача, а з 2003 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 17 років.

Викладає такі дисципліни: управлінський облік, економіка підприємств, контролювання інноваційної діяльності, управління персоналом в електронному бізнесі

У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки АН України.

Основні напрями наукових досліджень: розвиток персоналу організацій; ефективне використання ресурсів; енергоменеджмент і енергоефективність.

Відповідає за проведення студентських олімпіад на кафедрі. 

Нагороджена грамотами і подяками ІНЕМ.

 Wiki сторінка викладача

Закінчив Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" у 2007 р. за спеціальністю "Міжнародна економіка". Після закінчення навчання працював викладачем на кафедрі міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій (2007¬2008 рр.). На кафедрі менеджменту організацій працює з 2008 р. на посаді асистента, а з 2013 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 7 років.

Викладає дисципліни: управління посередницькою діяльністю; управління ризиками інноваційної діяльності; управління ризиками ІТ-проектів; маркетинговий менеджмент у малому і середньому бізнесі; дослідження ринків; основи підприємницької діяльності; підприємництво та менеджмент та інші.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді університету.

Виконує обов'язки керівника підсекції Ради молодих вчених кафедри менеджменту організацій, відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

Відзначений грамотою університету, грамотою та подякою ІНЕМ, званням "Кращий молодий науковець 2012 року Інституту економіки і менеджменту. Отримав грант Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених на 2014 рік.

Wiki сторінка викладача

Закінчила Національний університет “Львівська політехніка” за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація машинобудування” (1990 р.) і аспірантуру на кафедрі МО (1999 р.), а також Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю "Французька мова і література" (1998). Із 2004 р. – канд. екон. наук за спеціальністю 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою». Науково-педагогічний стаж – 16 років, з них із 2007 р. – на посаді доцента кафедри МО в ІНЕМ.

Додатково працювала (окрім Львівської політехніки) на 3-х підприємствах Львова, викладала на старших курсах у 4-х ВНЗ м.Львова, була с.н.с. в Інституті регіональних досліджень НАН України (2008-2012 рр.), а також учасником програми «Лідери майбутнього в МВА» і співпрацювала як бізнес-тренер із Консорціумом із удосконалення бізнес-менеджмент освіти в Україні (CEUME) у 2000-2003 рр.

Wiki сторінка викладача

Закінчила магістратуру Львівської політехніки в 1997 р. за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері". З 1997 до 2000 рр. навчалася в аспірантурі, а з 2000 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах інженера, асистента, старшого викладача і з 2007 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

Викладає такі дисципліни: управління інноваційною діяльністю; інноваційна політика; економіка інноваційної діяльності; планування інноваційної діяльності; управління конкурентоспроможністю.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Основні напрями наукових досліджень: інноваційні механізми управління діяльністю промислового підприємства; управління конкурентоспроможністю; менеджмент якості.

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

У 2008 р. здобула грант для молодих вчених університету.

Wiki сторінка викладача

Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка у 1990 р. за спеціальністю "Математика", Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації і перепідготовки Львівської політехніки у 1998 р. за спеціальністю "Фінанси і кредит". Після закінчення навчання в університеті працював вчителем математики різних шкіл Жидачівського р-ну Львівської обл. (1990-2000 рр.), викладачем і старшим викладачем кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка (2000-2009 рр.). У Львівській політехніці працює з 2009 р. на посаді доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 23 роки.

Викладає такі дисципліни: проектний менеджмент; моделювання динаміки бізнес-процесів; проектування бізнес-процесів інноваційної діяльності.

Основні напрями наукових досліджень: сфера аутсорсингу та управління проектами.

Відповідає за проведення наукових студентських конференцій на кафедрі.

Нагороджений нагрудним знаком "Відмінник освіти України" МОН України.

Wiki сторінка викладача

 

600px F978D9BB D52A 40BE 930D 8387A7790E01

Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" в 2006 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". Після закінчення навчання працює у Львівській політехніці асистентом, а з 2012 р. - старшим викладачем кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить 8 років.

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівської політехніки.

Основні напрями наукових досліджень: оцінювання та розвиток нематеріальних активів; інноваційна діяльність промислових підприємств.

Виконує обов'язки секретаря та профорга кафедри, а також є куратором академічної групи.

Отримав подяку ІНЕМ у 2013 р.

Wiki сторінка викладача

Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1982 р. за спеціальністю "Прикладна математика", у 1991 р. - аспірантуру Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1984 до 1996 рр. працював на посадах інженера-програміста і молодшого наукового співробітника Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача АН України. У Львівській політехніці працює з 1996 р. на посадах асистента, старшого викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 17 років.

Викладає такі дисципліни: "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією", "Управління інноваційними проектами", "Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю", "Інформаційно-комунікаційний менеджмент".

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Нагороджений грамотами ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Доцент, к.е.н.  кафедри менеджменту організацій , Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Освіта:

 • 2007-2012 – навчалася на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність — міжнародні економічні відносини.
 • 2012-2015 – навчалася в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
 • 2015-2018 – навчання в Львівському національному університеті імені Івана Франка, Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, спеціальність – журналістика.
 • 2017 – захистила дисертацію на тему “Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС”.

Wiki сторінка викладача

Закінчив Львівську політехніку в 1959 р. за спеціальністю “Економіка і організація машинобудівної промисловості”.

Після завершення навчання працював на посадах інженера-економіста в науково-дослідному секторі Львівської політехніки та молодшого наукового співробітника відділу економіки Інституту суспільних наук АН УРСР. З 1963 р. по 1965 р. навчався в аспірантурі Львівської політехніки. З 1968 р. працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділів наукової організації виробництва, управління процесами виробництва та управління міжгалузевими виробничими зв’язками Львівського відділення Інституту економіки АН України. У Львівській політехніці працює з 1985 р. на посадах завідувача, а з 2005 р. – професора кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 54 роки. Викладає такі дисципліни: “Організація виробництва”, “Управління діяльністю організаційно-виробничих систем”, “Управління потенціалом підприємства”, “Методологія і організація наукових досліджень”. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки АН України (м. Київ), 1983 р. – докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості АН України (м. Донецьк). Опублікував 650 науково-методичних праць, серед яких 37 монографій і книг, 5 підручників і 8 навчальних посібників, понад 450 наукових статей у фахових виданнях, 50 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 50 методичних розробок. Сертифіковано два навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі університету. На початку 80-х років сформував науковий напрямок, який охоплює організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу підприємства, що став підґрунтям для створення наукової школи “Проблеми формування і ефективного використання виробничого, інноваційного та особистісного потенціалів промислового виробництва”. В межах проблематики під науковим керівництвом професора Петровича Й.М. захищено 33 кандидатських і 2 докторські дисертації. За значний особистий внесок у розбудову національної освіти, розвиток наукових досліджень у 1994 р. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, в 2002 р. обраний академіком Академії інженерних наук України та академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва України. Виконує обов’язки відповідального редактора Вісника “Проблеми економіки та управління” НУ “Львівська політехніка”, є членом Вченої ради та членом спеціалізованої Вченої ради ІНЕМ. Нагороджений почесною грамотою МОН України, грамотами університету та ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Прокопишин рашкевич

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту організацій, Інституту економіки і менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка».

Дата народження: 5 березня 1984 року

Стаж викладання у вищій школі 10 років.

Викладає курси

 • Економіка та управління підприємством;
 • Управління товарним асортиментом;
 • Соціальний менеджмент (англійською);
 • Бізнес-планування діяльності підприємства (англійською).

 Wiki сторінка викладача

 

600px Фото Процак К

Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент організацій" (2002 р.) і аспірантуру на кафедрі менеджменту організацій (2005 р.). З 2005 р. працює на кафедрі менеджменту організацій Львівської політехніки на посадах асистента, старшого викладача, а з 2009 р. - доцента. Стаж науково- педагогічної роботи становить 9 років.

Викладає такі дисципліни: статистика (заг.); публічне адміністрування; основи підприємницької діяльності; підприємництво та менеджмент; інвестування; фінансовий менеджмент.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Основні напрями наукових досліджень: житлово-комунальне обслуговування населення та інноваційна діяльність підприємств.

Виконує обов'язки відповідального секретаря Вісника Львівської політехніки "Проблеми економіки і управління".

У 2010 р. отримала сертифікат фіналіста IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України".

Wiki сторінка викладача

402px ГалинаРачинська

Закінчила Львівську політехніку в 1988 р. за спеціальністю "Економіка та організація машинобудівної промисловості". Після закінчення навчання працювала на посадах стажиста-дослідника, асистента, старшого викладача, а з 2011 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 25 років.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Виконує обов'язки куратора академічної групи і відповідає за набір студентів у магістратуру.

Нагороджена грамотами ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1992 р. за спеціальністю "Автоматизація та комплексна механізація машинобудування". Після закінчення навчання працював монтажником радіоапаратури на Львівському заводі телеграфної апаратури. У Львівській політехніці працює з 1995 р. на посадах асистента кафедри технології машинобудування, з 1996 р. - асистента, старшого викладача і з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 18 років.

Викладає такі дисципліни: операційний менеджмент, економіка і управління підприємством, управління якістю, стратегічне управління підприємством, інформаційні системи і технології, системи технологій

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Луцького індустріального інституту.

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з планування та розподілу навчального навантаження.

Нагороджений грамотами і подяками університету та ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Закінчила Львівську політехніку в 1986 р. за спеціальністю “Економіка та організація енергетики”, в 1993 р. – заочну аспірантуру Львівського відділення Інституту економіки АН України. Обіймала посади інженера галузевої лабораторії Львівської політехніки, лабораторії Львівського відділення Інституту економіки АН України, головного бухгалтера малого науково-виробничого підприємства “Аналімпо”.

У Львівській політехніці працює з 1993 р. на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента і професора кафедри маркетингу і логістики, а з 2008 р. – завідувача кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 21 рік. Викладає такі дисципліни: “Стратегічне управління інноваційним розвитком”, “Маркетинг інновацій”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Логістичне обслуговування”, “Товарна інноваційна політика”. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки АН України, 2004 р. – докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України. Основні напрями наукових досліджень: стратегічний та інноваційний менеджмент; маркетинг і логістика. Під науковим керівництвом Н.І. Чухрай захищено 15 кандидатських дисертацій. Опублікувала понад 300 науково-методичних праць, серед яких 24 монографії, 120 наукових статей у фахових виданнях, 100 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 30 праць у зарубіжних виданнях, 14 посібників, 40 методичних розробок. Сертифіковано три навчально-методичні комплекси у Віртуальному 

Wiki-сторінка викладача

458px Шеремета Б О

Асистент кафедри менеджменту організацій інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка».

У 2018 році завершила навчання в Національний університет «Львівська політехніка» та отримала диплом магістра з відзнакою, спеціальність — бізнес-адміністрування

Працювала секретарем директора інституту економіки і менеджменту, а також фахівцем кафедри менеджменту організацій.

Аудиторні курси: Information and communicatiom management, Статистика, Управління бізнесом.

Wiki сторінка викладача

english empr

Економічний розвиток країн залежить від володіння англійською мовою всіма фахівцями. Сьогодні з неангломовних країн Європи Україна за рівнем знання англійської мови перебуває на 28 місці з 32. Це свідчить про те, що ми втрачаємо потенціал через те, що наші фахівці не знають англійської мови.

Тому ми спонукаємо ВСІХ студентів обирати вивчення дисциплін англійською мовою, що дозволить Вам, у майбутньому, вдосконалити знаня термінології та вільно вийти на світовий ринок професій у майбутньому.

Кафдера МО пропонує вивчення таких дисциплін англійською мовою...

 Важливо!!! У полі навчального закладу вказати: Львівська політехніка, кафедра МО2.

Real time web analytics, Heat map tracking