Літопис кафедри почався в 1944 році як загальноінститутської кафедри організацій підприємств Львівського політехнічного інституту. Упродовж перших двох десятиліть кафедра входила до складу механічного факультету і здійснювала підготовку фахівців-економістів машинобудівних і енергетичних підприємств. У 1967 році у результаті реорганізації кафедр інженерно-економічного факультету виокремилась кафедра економіки і організації машинобудування і приладобудування.

Згодом, після здобуття Україною незалежності, у 1996 р. кафедру економіки і організації машинобудування і приладобудування перейменовано на кафедру економіки підприємства і менеджменту, в 2004 р. – на кафедру менеджменту організацій.

Упродовж існування кафедри її очолювали кандидати економічних наук, доценти З.А. Рубін (1945 – 1949, 1956 – 1957 рр.), С.М. Ямпольський (1944, 1950 – 1956 рр.), у майбутньому – академік НАН України, І.Я. Рябченко (1957 р.), Й.А. Корнелюк (1978 – 1980 рр.), О.К. Янушкевич (1980 – 1985 рр.), Г.М. Захарчин; доктори економічних наук, професори М.Л. Шраг (1958 – 1964 рр.), В.Й. Бородкін (1964 – 1967 рр.), О.П. Сидоров (1967 – 1978 рр.), Й.М. Петрович (1985 – 2005 рр.), Н.І. Чухрай (2008 – 2014 рр.), доктор економічних наук, доцент О.І. Карий (2014 – дотепер).

На кафедрі свого часу працювали професори М.Л. Шраг, В.Й. Бородкін, О.П. Сидоров, І.О. Черевко, Я.Д. Плоткін, В.Я. Гуменюк, М.В. Римар, Г.М. Захарчин; доценти І.В. Алєксєєв, Л.П. Білонога, І.О. Будіщева, В.М. Голомовзий, Г.Б. Гайдук, Г.С. Домарадзька, А.В. Катаєв, Г.І. Кіндрацька, Т.Б. Коношенкова, Й.А. Корнелюк, О.П. Крайник, О.Є. Кузьмін, О.О. Лапко, О.Б. Мних, Л.І. Мороз, С.В. Паранчук, І.Н. Пащенко, Л.М. Полякова, Й.С. Ситник, С.С. Саталкін, С.Г. Садівнича, Л.Р. Струтинська, А.А. Теребух, І.Г. Устінова, Р.В. Фещур, П.С. Харів та інші.

          

     

Кафедра створила загальновизнану в Україні наукову школу, веде підготовку висококваліфікованих наукових кадрів через докторантуру й аспірантуру. За час існування кафедри її працівники захистили дев’ять докторських і понад 100 кандидатських дисертацій.

За час своєї діяльності кафедра підготувала понад 12 тисяч фахівців-науковців, викладачів, інженерів-економістів і менеджерів.

З ініціативи викладачів кафедри в 1991 р. створено кафедру менеджменту і міжнародного підприємництва (завідувач – доктор економічних наук, професор О.Є. Кузьмін), у 1994 р. – кафедру фінансів (завідувач – доктор економічних наук, професор І.В. Алєксєєв) у складі НН ІНЕМ, у 2009 р. – кафедру технологій управління (завідувач – кандидат економічних наук, професор Р.В. Фещур) у складі НН ІПДО університету. Деякі викладачі кафедри продовжують науково-педагогічну діяльність в інших навчальних закладах, зокрема доктор економічних наук, професор О.О. Лапко очолює кафедру фінансів Університету банківської справи НБУ; кандидат економічних наук, доцент А.А. Теребух – кафедру туризму Інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола НУ «Львівська політехніка»; кандидат економічних наук, доцент П.С. Харів – кафедру економіки і обліку господарської діяльності Тернопільського національного економічного університету.

За плідну наукову та навчально-виховну роботу викладачі кафедри нагороджені нагрудними знаками «Заслужений діяч науки і техніки» (Й.М. Петрович, 1994 р.), «За наукові досягнення» (Н.І. Чухрай, 2007 р.), «Відмінник освіти України» (І.Є. Матвій, 2007 р.); Почесними грамотами Міністерства освіти України (Й.М. Петрович, 2004 р.; А.В. Дубодєлова, 1990 р.); Почесними грамотами і Подяками університету та НН ІНЕМ.

Real time web analytics, Heat map tracking