У 2006 р. — захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Оцінювання інвестиційної діяльності підприємств» за спеціальністю 08.06.01 — «Економіка, організація і управління підприємствами. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет «Львівська політехніка».

З 2000 року по теперішній час — працює на кафедрі менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка».

Викладає курси:

  • Інвестиційний менеджмент;
  • Операційний менеджмент;
  • Стратегічне управління інноваційним розвитком;
  • Оцінювання ефективності інноваційних процесів;
  • Стратегічне управління підприємством;
  • Розвиток персоналу інноваційних підприємств.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking