Вимоги до оформлення тез, СТАТЕЙ і матеріалів мОнографії:

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез – 1-2 повні сторінки.

Текст необхідно подавати сформованим у Microsoft Word.

Матеріали приймаються тільки робочою мовою конференції (українська, англійська, польська).

Основний текст для тез: шрифт – 12, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times New Roman.

Формат аркушів А4 (210 х 297 мм).

Відступи: з лівого боку – 3 см, з інших боків – 2 см.

Номери сторінок не проставляйте.

Петренко Н.В.

Національний університет "Львівська політехніка"

ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ

Вимоги до оформлення статті розміщено за посиланням на сайті кафедри менеджменту організацій [http://mo.lp.edu.ua/science/visnyk-2018.html]

    Вимоги до оформлення матеріалів до колективної монографії:

Поля - з усіх боків 20 мм.

Гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжстроковий інтервал – 1,5, абзац – 1 см.

Мова - тільки англійська!

Матеріали конференції:

1.Для участі у конференції необхідно подати заявку через сайт кафедри менеджменту організацій не пізніше 2 травня 2018 року. [https://goo.gl/forms/VIiOyOm331uhQCR02Для подання заявки зареєструватися достатньо лише одному співавтору. Реєстрація вимагає підтвердження електронної пошти. Після реєстрації необхідно вказати назву тез доповіді та відомості про авторів, завантажити відформатовані тези доповіді, статтю та/або розділ монографії (за бажанням) та, за необхідності, інші файли. Підтвердження про отримання та готовність прийняти до публікації матеріалів буде повідомлено електронною поштою. Після отримання інформації про прийняття документів до друку, необхідно надіслати також відскановану квитанцію про оплату організаційного внеску. Коментарі організаційного комітету надсилатимуться автору на електронну пошту.

До початку конференції буде видано електронний збірник тез доповідей (CD-ROM) з присвоєнням йому ISBN.

2. Після проведення конференції будуть опубліковані наукова стаття та/або розділ у колективній монографії англійською мовою під назвою Management of Innovative Process in Ukraine: Pproblems of scientific and technical developments commercialization.

Подача матеріалів до колективної монографії – до 19 травня 2018 року.

Для опублікування матеріалу у колективній монографії можуть бути залучені один або два співавтори. Мінімальний обсяг матеріалу до колективної монографії становить 15 друкованих сторінок для одного автора та 25 сторінок для двох співавторів. (без врахування літератури). Колективна монографія буде опублікована до 1 вересня 2018 року.

3. Супровідні документи повинні бути лише до статті і повинні містити:

- завірену 1 рецензію (з організації, де працює автор), за підписом кандидата або доктора економічних наук. У рецензії обов’язково необхідно відзначити актуальність поданої статті/матеріалу до монографії, елементи новизни, рекомендації щодо опублікування. Друга рецензія буде одержана у результаті внутрішнього рецензування матеріалу;

- лист-клопотання від керівництва установи автора на ім’я проректора НУ „Львівська політехніка” Чухрай Н.І. з проханням провести експертизу статті та дозволити її публікацію у Віснику НУ „Львівська політехніка”.

4.Тези, матеріали монографії та статті, що не відповідають вимогам та не подані у встановлений термін, не розглядатимуться.

Real time web analytics, Heat map tracking