ПОЧЕСНІ ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

ЧУХРАЙ Н.І. – проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

патора р. – ректор Суспільної Академії Наук, Республіка Польща, д.е.н., професор

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КАРИЙ О.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

АЛЕКСЄЄВ І.В. – заступник директора Інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГАЙДУК А.Б. – професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет (ФРН)

ГАЛЬКІВ Л.І. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГОНДА В. – професор кафедри економіки Економічного університету (Братислава, Словацька Республіка), д.е.н.

ЗАХАРЧИН Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІПОВСЬКИЙ М. – професор кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), д.е.н.

Кулиняк І.Я. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ІНЕМ Львівської політехніки, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

МЕЛЬНИК М.І   завідувач сектору просторового розвитку Інституту регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, д.е.н., професор

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПИРОГ О.В. - завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., професор

ПОПЛАВСЬКА Ж.В. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

САВІНА Н. Б. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національного університету водного господарства та природокористування, д.е.н, професор

СИДИКНАЗАРОВ М.-А. директор Інституту сучасних досліджень, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, (м. Астана, Казахстан), доктор політології

ХАТІС КУСАК САМАНСІ – Asist. Prof. Dr., Університет Бітліс Ерен (м. Бітліс, Туреччина)

ШКУТЬКО О.М. доцент кафедри  світової економіки Білоруського державного економічного університету, (м. Мінськ, Республіка Білорусь), к.е.н., доцент

ЯРЕМКО І.Й. – завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

Real time web analytics, Heat map tracking