ПОЧЕСНІ ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ:

БОБАЛО Ю.Я. – ректор Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

Патора р. –ректор Суспільної Академії Наук, Республіка Польща, д.е.н.

СПІВГОЛОВИ КОМІТЕТУ:

Чухрай Н.І. – проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КУЗЬМІН О.Є. – директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КАРИЙ О.І. - завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ:

АЛЕКСЄЄВ І.В. – заступник директора Інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри фінансів Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ГАЙДУК А.професор факультету міжнародного бізнесу, Хайльброннський університет (ФРН)

ГОНДА В.  – доктор, професор кафедри економіки Економічного університету (Братислава, Словацька Республіка)

ЗАГОРОДНІЙ А.Г. – проректор, завідувач кафедри обліку та аудиту Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

ЗАХАРЧИН Г.М. – завідувач кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

КОЗИК В.В. – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., професор

КРИКАВСЬКИЙ Є.В. – завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ЛІПОВСЬКИЙ М. – доцент кафедри маркетингу Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), доктор наук

МЕЛЬНИК О.Г. – завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ОРЛІН П. Т.доктор наук, кафедра  міжнародних економічних відносин, Факультет менеджменту Університету Економіки (Варна, Республіка Болгарія)

ПЕТРОВИЧ Й.М. – професор кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

ПИРОГ О.В. - завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, , д.е.н., професор

ПОПЛАВСЬКА Ж.В. – завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор

СИДИКНАЗАРОВМ.-А. директор Інституту сучасних досліджень, Євразійський національний університет ім. Л.Н. Гумільова, (м. Астана, Казахстан), доктор політології

ШКУТЬКО О.М. доцент кафедри  світової економіки Білоруського державного економічного університету, (м. Мінськ, Республіка Білорусь), к.е.н., доцент

Юринець О.В.Народний депутат України, голова підкомітету з питань регіонального і транскордонного співробітництва між Україною та країнами ЄС ВРУ, доцент кафедри менеджменту організацій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент

Чубай В.М. – Голова Ради молодих вчених ІНЕМ, доцент кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н.,доцент

Real time web analytics, Heat map tracking