Якщо для Вас має значення лише те, про що Ви дізналися після того, як Вам вже було відомо все, завітайте на кафедру менеджменту організацій.

 

Кафедра менеджменту організацій входить до складу НН ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка» і здійснює підготовку фахівців з менеджменту організацій і менеджменту інноваційної діяльності. Її випускники здатні розв'язувати проблеми, що виникають у виробничій, операційній, інноваційній, маркетинговій, фінансовій діяльності підприємств переробної промисловості, науково-дослідних установ, організацій сфери рекреацій і туризму, готельного господарства та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри це 4 професори, 19 доцентів, 4 старші викладачі і 10 асистентів. Середній вік викладачів – 39 років.

 

Усі викладачі кафедри успішно поєднують навчальну, наукову, методичну та організаційно-виховну роботу.

Кафедра менеджменту організацій розташована у чотирьох навчальних і лабораторних аудиторіях. Науково-педагогічний персонал кафедри забезпечений робочими місцями у чотирьох кімнатах четвертого навчального корпусу.

На кафедрі розгорнуто загальноінститутську комп'ютерну мережу, у якій розміщено інформаційний контент, що допомагає навчальному процесу, працює електронна пошта. Робочі місця персоналу кафедри оснащені комп'ютерною технікою з виходом до мережі Інтернет.

При кафедрі менеджменту організацій функціонує методичний кабінет, де зберігаються навчально-інформаційні комплекси зі всіх навчальних дисциплін, а саме монографії, підручники, посібники, конспекти лекцій, практикуми, методичні вказівки, енциклопедичні видання.

Real time web analytics, Heat map tracking