Закінчила магістратуру Львівської політехніки в 1997 р. за спеціальністю "Менеджмент у виробничій сфері". З 1997 до 2000 рр. навчалася в аспірантурі, а з 2000 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах інженера, асистента, старшого викладача і з 2007 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 14 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Інноваційна політика", "Інноваційна економіка", "Економіка інноваційного підприємства", "Управління інноваціями", "Економіка і управління підприємством".

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікувала 115 науково-методичних праць, зокрема, 32 наукові статті у фахових виданнях, 35 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, два навчальні підручники (у співавторстві), розділи в трьох колективних моног­рафіях, три конспекти лекцій, 43 методичні розробки. Сертифіковано два навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукових досліджень: інноваційні механізми управління діяльністю промислового підприємства; управління конкурентоспроможністю; менеджмент якості.

Виконує обов'язки заступника завідувача кафедри з наукової роботи.

У 2008 р. здобула грант для молодих вчених університету.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking