Після завершення навчання працював на посадах інженера-економіста в науково-дослідному секторі Львівської політехніки та молодшого наукового співробітника відділу економіки Інституту суспільних наук АН УРСР. З 1963 р. по 1965 р. навчався в аспірантурі Львівської політехніки. З 1968 р. працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача відділів наукової організації виробництва, управління процесами виробництва та управління міжгалузевими виробничими зв’язками Львівського відділення Інституту економіки АН України. У Львівській політехніці працює з 1985 р. на посадах завідувача, а з 2005 р. – професора кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 54 роки. Викладає такі дисципліни: “Організація виробництва”, “Управління діяльністю організаційно-виробничих систем”, “Управління потенціалом підприємства”, “Методологія і організація наукових досліджень”. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки АН України (м. Київ), 1983 р. – докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості АН України (м. Донецьк). Опублікував 650 науково-методичних праць, серед яких 37 монографій і книг, 5 підручників і 8 навчальних посібників, понад 450 наукових статей у фахових виданнях, 50 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 50 методичних розробок. Сертифіковано два навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі університету. На початку 80-х років сформував науковий напрямок, який охоплює організаційно-економічні проблеми інтенсивного використання виробничого потенціалу підприємства, що став підґрунтям для створення наукової школи “Проблеми формування і ефективного використання виробничого, інноваційного та особистісного потенціалів промислового виробництва”. В межах проблематики під науковим керівництвом професора Петровича Й.М. захищено 33 кандидатських і 2 докторські дисертації. За значний особистий внесок у розбудову національної освіти, розвиток наукових досліджень у 1994 р. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”, в 2002 р. обраний академіком Академії інженерних наук України та академіком Міжнародної академії науки і практики організації виробництва України. Виконує обов’язки відповідального редактора Вісника “Проблеми економіки та управління” НУ “Львівська політехніка”, є членом Вченої ради та членом спеціалізованої Вченої ради ІНЕМ. Нагороджений почесною грамотою МОН України, грамотами університету та ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking