Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2007 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". Після закінчення університету навчається в аспірантурі та працює на кафедрі менеджменту організацій на посаді асистента. Науково-педагогічний стаж - п'ять років.

 

Проводить практичні та лабораторні заняття з таких дисциплін: "Статистика", "Управління діяльністю організаційно-виробничих систем", "Економіка і управління підприємством".

Опублікувала 21 науково-методичну працю, зокрема чотири наукові статті у фахових виданнях, 10 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, сім методичних праць. Сертифіковано один навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основний напрям наукових досліджень: реінжиніринг бізнес- процесів на машинобудівних підприємствах. 

Відповідає за організування поточного навчального процесу кафедри в ІПДО.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking