Закінчила магістратуру Львівської політехніки у 2007 р. за спеціальністю "Логістика". Після закінчення університету обіймала посаду маркетолога на приватному підприємстві "Спаринг-Віст Центр". З 2008 р. навчається в аспірантурі Львівської політехніки, а з 2013 р. працює асистентом кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить один рік.

 

Проводить практичні заняття з таких дисциплін: "Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства", "Управління банківською діяльністю".

Опублікувала 24 науково-методичні праці, зокрема 10 наукових статей у фахових виданнях, 13 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, окремий розділ колективної монографії.

Основні напрями наукових досліджень: стратегічне управління; інтеграція маркетингу та логістики у формуванні бізнес-портфеля приладобудівних підприємств.

За активну участь у роботі Ради молодих вчених ІНЕМ отримала подяку в 2013 р.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking