Закінчив Львівську політехніку в 1996 р. за спеціальністю “Роботизовані системи та комплекси”.

У період 1996 – 2000 рр. навчався в аспірантурі, а з 2000 р. працює на кафедрі менеджменту організацій на посадах інженера, асистента, старшого викладача і з 2008 р. – доцента. Науково-педагогічний стаж становить 11 років. Викладає дисципліни: “Ділове адміністрування: управління ризиками”, “Ділове адміністрування: управління якістю”, “Економіка і управління підприємством”. Сертифіковано один навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі університету. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді університету. Опублікував 48 науково-методичних праць, зокрема 32 наукові статті, 12 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 4 методичні праці. У співавторстві видав конспект лекцій і навчальні посібники “Інформаційні системи в менеджменті”, “Економіка і управління підприємством”. Основні напрями наукових досліджень: управління змінами та адаптація підприємств до змінних умов господарювання. Виконує обов’язки заступника декана базової вищої освіти і голови методичної комісії з напряму “Менеджмент” Інституту економіки і менеджменту університету. Нагороджений грамотою університету, грамотами і подяками ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking