Закінчив Національний університет "Львівська політехніка" в 2006 р. за спеціальністю "Менеджмент організацій". Після закінчення навчання працює у Львівській політехніці асистентом, а з 2012 р. - старшим викладачем кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить 8 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Стратегічний менеджмент", "Організація та проектування операційних систем", "Економіка і управління підприємством", "Підприємництво і менеджмент", "Прийняття управлінських рішень".

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Львівської політехніки.

Опублікував 35 науково-методичних праць, серед яких 10 статей у фахових виданнях, 13 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій, 11 методичних розробок, одну монографію у співавторстві. Сертифіковано один навчально-методичний комплекс у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукових досліджень: оцінювання та розвиток нематеріальних активів; інноваційна діяльність промислових підприємств.

Виконує обов'язки секретаря та профорга кафедри, а також є куратором академічної групи.

Отримав подяку ІНЕМ у 2013 р.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking