Закінчила Львівський торгово-економічний інститут у 1989 р. за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”, у 1997 р. – аспірантуру при кафедрі менеджменту Львівської комерційної академії. У Львівській політехніці працює з 2014 р. на посаді професора кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить понад 20 років.

 

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Управління комерційною діяльністю оптового підприємства на засадах ситуаційного підходу” за спеціальністю 08.06.02 – підприємництво, менеджмент, маркетинг. Вчене звання доцента отримала у 2002 р.

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему “Втрати людського капіталу та їх попередження (теорія, методологія, практика)” за спеціальністю 08.00.07 –  демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Вчене звання професора отримала у 2015 р.

Опублікувала понад 200 друкованих праць, у т. ч.: 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України; 8 монографій.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking