Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" у 2002 р. за спеціальністю "Облік і аудит". Після закінчення навчання обіймала посади завідувача кабінету технічних засобів навчання, референта з туризму, завідувача відділу маркетингу та прийому Готельно-навчального комплексу "Гетьман". У Львівській політехніці працює з 2008 р. на посадах асистента, старшого викладача кафедри менеджменту організацій. Науково- педагогічний стаж становить 5 років.

 

Викладає дисципліни: "Соціальний менеджмент", "Стратегічне управління підприємством", "Публічне адміністрування".

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікувала 26 науково-методичних праць, серед яких дев'ять наукових статей у фахових виданнях, дев'ять тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, дві монографії у співавторстві, шість методичних праць.

Основні напрями наукових досліджень: стратегічний менеджмент; соціальний менеджмент; управління витратами і прибутком підприємств.

Виконує обов'язки куратора академічної групи.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking