Закінчила Львівську політехніку в 1988 р. за спеціальністю "Економіка та організація машинобудівної промисловості". Після закінчення навчання працювала на посадах стажиста-дослідника, асистента, старшого викладача, а з 2011 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 25 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Економіка і управління підприємством", "Інфраструктура малого і середнього бізнесу", "Управління підприємствами малого і середнього бізнесу", "Договірне право".

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікувала 153 науково-методичні праці, серед яких 48 статей у фахових виданнях, 56 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, три конспекти лекцій, 46 методичних розробок.

Основні напрями наукових досліджень: управління технологічними процесами; управління інноваційною діяльністю підприємств.

Виконує обов'язки куратора академічної групи і відповідає за набір студентів у магістратуру.

Нагороджена грамотами ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking