Закінчила Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальністю "Менеджмент організацій" (2002 р.) і аспірантуру на кафедрі менеджменту організацій (2005 р.). З 2005 р. працює на кафедрі менеджменту організацій Львівської політехніки на посадах асистента, старшого викладача, а з 2009 р. - доцента. Стаж науково- педагогічної роботи становить 9 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Теорія організації", "Статистика", "Економіка підприємства", "Підприємництво і менеджмент", "Основи підприємницької діяльності".

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікувала 54 науково-методичні праці, зокрема 6 статей у фахових виданнях, 22 тези доповідей міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференцій, 12 методичних праць, три конспекти лекцій, є співавтором підручника з грифом МОН. Має три сертифікати про визнання інформаційних ресурсів у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки навчально-методичними працями.

Основні напрями наукових досліджень: житлово-комунальне обслуговування населення та інноваційна діяльність підприємств.

Виконує обов'язки відповідального секретаря Вісника Львівської політехніки "Проблеми економіки і управління".

У 2010 р. отримала сертифікат фіналіста IV Всеукраїнського молодіжного конкурсу "Новітній інтелект України".

Wiki сторінка викладача

 

Real time web analytics, Heat map tracking