Закінчив Львівський політехнічний інститут у 1982 р. за спеціальністю "Прикладна математика", у 1991 р. - аспірантуру Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова. З 1984 до 1996 рр. працював на посадах інженера-програміста і молодшого наукового співробітника Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача АН України. У Львівській політехніці працює з 1996 р. на посадах асистента, старшого викладача, а з 2000 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 17 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Інформаційні системи і технології в управлінні організацією", "Управління інноваційними проектами", "Інформаційні системи і технології в управлінні інноваційною діяльністю", "Інформаційно-комунікаційний менеджмент".

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікував понад 100 науково-методичних праць, зокрема 48 наукових статей у фахових виданнях, 39 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій; видав у співавторстві два підручники, шість навчальних посібників, п'ять конспектів лекцій, 18 методичних праць. Сертифіковано чотири навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Нагороджений грамотами ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking