Закінчив Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті "Львівська політехніка" у 2007 р. за спеціальністю "Міжнародна економіка". Після закінчення навчання працював викладачем на кафедрі міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій (2007¬2008 рр.). На кафедрі менеджменту організацій працює з 2008 р. на посаді асистента, а з 2013 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 7 років.

 

Викладає дисципліни: "Операційний менеджмент", "Інформаційно-комунікаційний менеджмент", "Організація біржової діяльності", "Основи підприємницької діяльності", "Підприємництво та менеджмент", "Економіка і управління підприємством".

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді університету.

Опублікував 150 науково-методичних праць, серед яких дві монографії, 45 статей у фахових виданнях, 75 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських конференцій, 5 конспектів лекцій, 22 методичні праці, є співавтором навчального посібника "Організація біржової діяльності". Сертифіковано шість навчально-методичних комплексів у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукової діяльності: управління ризиками, лізингова діяльність підприємств, організування туристичної діяльності. Виконавець науково-дослідної роботи кафедри "Організаційно-методичне забезпечення формування кластерної моделі розвитку регіонального туризму" (номер державної реєстрації 0113U005299).

Виконує обов'язки керівника підсекції Ради молодих вчених кафедри менеджменту організацій, відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі.

Відзначений грамотою університету, грамотою та подякою ІНЕМ, званням "Кращий молодий науковець 2012 року Інституту економіки і менеджменту. Отримав грант Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених на 2014 рік.

Wiki сторінка викладача

 

Real time web analytics, Heat map tracking