У Львівській політехніці працює з 1993 р. на посадах викладача-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента і професора кафедри маркетингу і логістики, а з 2008 р. – завідувача кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 21 рік. Викладає такі дисципліни: “Стратегічне управління інноваційним розвитком”, “Маркетинг інновацій”, “Маркетинг промислового підприємства”, “Логістичне обслуговування”, “Товарна інноваційна політика”. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Львівського відділення Інституту економіки АН України, 2004 р. – докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України. Основні напрями наукових досліджень: стратегічний та інноваційний менеджмент; маркетинг і логістика. Під науковим керівництвом Н.І. Чухрай захищено 15 кандидатських дисертацій. Опублікувала понад 300 науково-методичних праць, серед яких 24 монографії, 120 наукових статей у фахових виданнях, 100 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 30 праць у зарубіжних виданнях, 14 посібників, 40 методичних розробок. Сертифіковано три навчально-методичні комплекси у Віртуальному 

Wiki-сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking