З відзнакою закінчив Національний університет "Львівська політехніка" у 2004 р. за спеціальністю "Фінанси", після цього працював у Львівській політехніці на посадах асистента, а з 2013 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. З 2015 р. - помічник директора ІНЕМ з наукової та міжнародної діяльності, голова методичної комісії напряму підготовки "Менеджмент", заступник голови Науково-методичної ради ІНЕМ. Науково-педагогічний стаж становить 10 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Економіка і управління підприємством", "Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності", "Підприємництво і менеджмент", "Основи управлінського консультування".

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді університету.

У 2015 р. отримав вчене звання доцента.

Опублікував понад 70 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 18 наукових статей у фахових виданнях, дві монографії та один навчальний посібник (у співавторстві). Сертифіковано 7 навчально-методичних комплексів у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукових досліджень: інноваційна діяльність підприємств; проектний менеджмент.

Виконує обов'язки координатора кафедри з інформаційного та програмного забезпечення.

Нагороджений грамотою ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking