Закінчила Львівську політехніку в 1991 р. за спеціальністю "Будівництво", в 2000 р. за спеціальністю "Фінанси". Працювала на посадах викладача Львівського будівельного технікуму, старшого викладача кафедри управління трудовими ресурсами Львівського регіонального інституту державного управління при Президентові України. У Львівській політехніці працює з 2004 р. на посаді старшого викладача, а з 2012 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Науково-педагогічний стаж становить 12 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Ділове адміністрування: менеджмент організацій", "Підприємництво і менеджмент", "Нормування праці на підприємствах переробної промисловості ".

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді ПВНЗ "Університет бізнесу та права".

Опублікувала 38 науково-методичних праць, зокрема 14 наукових статей у фахових виданнях, 13 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 10 методичних розробок і один підручник (у співавторстві).

Основний напрям наукових досліджень: формування та використання трудового потенціалу підприємств.

Відповідає за розроблення та адаптацію навчальних програм на кафедрі.

Wiki сторінка викладача

Real time web analytics, Heat map tracking