Закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка в 1985 р. за спеціальністю "Економічна кібернетика". Після закінчення навчання обіймала посади інженера, інженера-програміста, наукового співробітника науково-дослідного інституту інформатики та управління ЦЛВО "Електрон". У Львівській політехніці працює з 1994 р. на посадах старшого викладача і з 1999 р. - доцента кафедри менеджменту організацій. Загальний науково-педагогічний стаж становить 18 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Статистика", "Ділове адміністрування: корпоративне управління", "Управління конкурентоспроможністю продукції переробної промисловості", "Інноваційний менеджмент", "Підприємництво і менеджмент".

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Національного університету "Львівська політехніка".

Опублікувала 65 науково-методичних праць, зокрема 40 наукових статей у фахових виданнях, вісім тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, дві монографії (у співавторстві), один підручник (у співавторстві), 14 методичних праць.

Основні напрями наукових досліджень: оптимізація інноваційного розвитку виробничих систем; корпоративне управління.

Відповідає за стан методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі.

Wiki сторінка викладача

 

Real time web analytics, Heat map tracking