Закінчила Львівську політехніку в 2001 р. за спеціальністю "Економіка і менеджмент", аспірантуру (2001-2004 рр.) і працює на кафедрі менеджменту організацій з 2005 р. на посаді асистента, а з 2006 р. - доцента. Науково-педагогічний стаж становить 9 років.

 

Викладає такі дисципліни: "Основи підприємницької діяльності", "Організація біржової діяльності", "Правове регулювання малого і середнього підприємництва", "Системно-управлінська оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства".

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій раді університету.

Опублікувала понад 120 науково-методичних праць, зокрема 30 наукових статей у фахових виданнях, 50 тез доповідей міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій, 30 методичних розробок, у співавторстві одну монографію та два навчальні посібники. Сертифіковано три навчально-методичні комплекси у Віртуальному навчальному середовищі університету.

Основні напрями наукових досліджень: формування конкурентоспроможної стратегії підприємства; ургентні інструменти антикризового управління підприємством.

Виконує обов'язки голови Ради молодих вчених університету, є депутатом Верховної Ради України.

Нагороджена грамотою і дипломом університету, премією Львівської обласної ради, подяками ІНЕМ.

Wiki сторінка викладача

 

Real time web analytics, Heat map tracking